>>> Gyakorló kódlap <<<


A verseny lebonyolításának tudnivalói

1.        A verseny időpontja: 2019. március 21. (csütörtök) 10.00 óra

2.        A versenyt kérjük minden iskolában úgy megrendezni, mint a többi tanulmányi versenyt, azaz mindenkinek önállóan kell dolgozni, a tanulók egymással nem beszélgethetnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kicsi diákoknak is saját maguknak kell a kódlapjukon bejelölni a helyes válaszokat, nem teheti meg helyettük más, pedagógus sem. Ugyanazt, vagy majdnem ugyanazt a feladatsort író tanulók nem ülhetnek egymás mellett. (5-6. évfolyam, a 7-8. évfolyam, a 9-10. évfolyam és a 11-12. évfolyam) Az értékelésük természetesen külön történik.

3.        A felügyelő tanárok először a válaszlapokat osszák ki.

4.        A hiányzó diákok helyett megírhatja egy másik diák a versenyt. A nevet, évfolyamot egyszerűen húzzák át úgy, hogy az eredetileg rányomtatott diák neve még látható legyen és írják fölé az új diák nevét, évfolyamát, felkészítő tanárának nevét. A tanuló kódján, kérem semmiféle javítást, ne végezzenek. Ne írják alá a javítást, ne bélyegezzék le az iskola pecsétjével a kódlapot. A rendező kollégákat kérem, hogy ilyen esetben, a kísérőlevélben szíveskedjenek jelezni a névváltozást. Csak az általunk eredetileg kiállított kódlapot dolgozzuk fel! Nem fogadjuk el a fénymásolt kódlapokat.

Az eredeti létszámon felüli tanulók nevezésére nincs lehetőség!

Minden diák maga töltse ki a kódlapját, felnőtt segítséget nem vehetnek igénybe! Hívják fel a figyelmet arra, hogy a válaszlapot ne rongálják meg a diákok (felesleges vonalakat, pöttyöket ne írjanak rá, ne hajtsák össze), mert ez lehetetlenné teszi a számítógépes feldolgozást, ami esetleg a tanuló eredményének az értékelhetetlenségét vonja maga után. Kérem, hívják fel arra is a diákok figyelmét, hogy gondosan, jól láthatóan jelöljék be a válaszokat. A kódlap csak jól fogó, jól látható és feketén, vagy kéken fogó tollal tölthető ki és a jelölések nem lóghatnak ki a négyzetekből (világosan fogó tollal, vagy ceruzával kitöltött, kilógó X-eket tartalmazó kódlapokat nem dolgoz fel az elektronikus feldolgozó rendszer).    

A kisebb (2, 3. évfolyamos) diákoknak talán úgy könnyebb, ha egy nagyobb pontot raknak a helyes válasz négyzetének a közepére és nem X-et, mert, ha az X szára kinyúlik a négyzetből, akkor azt hibás válasznak számítja a feldolgozó program.

5.      Kérem, hogy a verseny megkezdése kezdete előtt ismertessék a verseny pontozásának szabályait:           

2-4. évfolyam: 1-8. feladatok helyes megoldásáért 3-3 pont, a 9-16. feladatokért 4-4 pont, a 17-24. feladatokért 5-5 pont jár

5-12. évfolyam: 1-10. feladatok helyes megoldásáért 3-3 pont, a 11-20. feladatokért 4-4 pont, a 21-30. feladatokért 5-5 pont jár.            

A hibás válaszért a feladatra járó pontszám negyedrésze levonásra kerül, és amelyik feladatra nem adott a tanuló választ azért nem kap pontot, de nem is kerül sor pontlevonásra. Az így számított pontokhoz az 5-12. évfolyam esetén 30 pontot, a 2-4. évfolyam 24 pontot hozzáadunk, (így ha valaki az összes kérdést elhibázza 0 pontos lesz az eredménye) és az így kapott érték lesz a versenyző összesített pontszáma.

6.      A versenyen semmilyen segédeszköz nem használható! A tanulók a feladatok megoldásához csak tollat, ceruzát, vonalzókat, körzőt, szögmérőt és üres papírt használhatnak! (Tehát zsebszámológépet, telefont sem használhatnak!)    

7.      A feladatok megoldására 5 – 12. évfolyamig 75 perc, a 2-4. évfolyamig 60 perc áll a rendelkezésére, melynek mérését akkor kell elkezdeni, amikor a feltételek ismertetése befejeződött és a teremben lévő tanulók megkapták a feladatlapot.

8.      A rendező iskolák a versenyt követően a kitöltött kódlapokat még aznap, de legkésőbb a versenyt követő napon ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként postázzák a rendezőnek (MaTe Alapítvány, 8801 Nagykanizsa, Pf. 148.) A március 22.-e után feladott kódlapokat nem versenyszerű kategóriába soroljuk (a kódlapokat feldolgozzuk, de nem kerülnek be az eredménylistába). Kérem, hogy legalább A4-es borítékba csomagolják a kódlapokat, ne hajtsák össze kisebb borítékba. A meg nem érkezett küldeményekért nem tudunk felelősséget vállalni!

9.      A feladatlapokat a tanulók megtarthatják. A feladatok megoldó kulcsa (nem az eredmény) legkorábban 2019. március 23. szombattól lesz elérhető az alapítvány honlapján.

10.  A diákok jegyezzék meg a kódlapon levő kódjukat (a kódszám rajt van az iskola összesített listáján is), mivel az összes kódlap feldolgozása után, a honlapunkon, a kódszámuk megadásával meg tudják nézni és leellenőrizhetik a gépi feldolgozás során nyert válaszaikat. Itt nem az eredmény látható, hanem azok a válaszok, amiket a diák bejelölt. Várható időpontja 2019. április 2. (kedd)

11.  A teljes eredménylistát a www.zalamat.hu internetes címen láthatják, amint a feldolgozás befejeződött. Az eredmény-lista megnézéséhez nincs szükség a kódszámra. Várható időpontja 2019. április 8. (hétfő)

12.  Az országos eredményhirdetésre Budapesten kerül sor. A helyszín: ELTE TTK Déli tömb 0-821 számú Bolyai terem. Időpont: 2019. április 27. (szombat) A díjazottaknak az eredményhirdetésre szóló meghívót postai úton az iskolájukba küldjük.

13. A feladatok közé csomagoltunk egy CD-t, amin minden kategória feladatsora megtalálható arra az esetre, ha esetleg a csomagolás során hiba merülne fel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feladatsorok a Matematikai Tehetségekért Alapítvány tulajdonát képezik, jogvédelem alatt állnak. Ne tegyék fel semmilyen webes felületre, mert ez jogi következményeket von maga után! Ez úton arra is megkérnénk azokat, akik feltették az előző évek feladatsorait korábbiakban a világhálóra, hogy távolítsák el onnan!

 

A közreműködő iskoláknak, a szervező kollégáknak HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK a segítséget.