Bemutatkozás


A Matematikai Tehetségekért Alapítvány 1993 óta működik, kiemelt feladata matematikai tehetséggondozás, illetve a tehetséggondozás hálózati kiépítése. A kialakított struktúra országosan is egyedülálló modell, miután az óvodai korosztálynak szóló motivációs tevékenységgel indítva egészen a "matematika-tudós" képzésig kiépült a tehetséggondozó rendszer. A jól kiépített tevékenységi formák: motivációs, tehetség felfedező versenyek, matematikai szakkörök, csúcsszakkörök, nyári matematikai tehetséggondozó tréningek, műhelyek. A Matematikai Tehetségekért Alapítvány és az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Műhely akkreditált kiváló tehetségpont, továbbá mindkettő nemzetközi regisztrált tehetségpont is.

 

Az Alapítvány országos, nemzetközi hatósugárú tevékenységei, programjai: 

 

1. Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny magyarországi versenyének meg­szer­ve­zése és lebonyolítása. A nemzetközi versenyt a Kangourou Sans Frontières, Párizs­ban székelő egyesület (www.math-ksf.org) szervezi. A 82 országot magában foglaló nemzetközi szervezetben Magyarországot 1996 óta az Alapítvány képviseli és a feladata a magyarországi verseny lebonyolítása. Ezen a motivációs versenyen a világ több mint 6,5 millió tanuló vesz részt évente. Magyaror­szá­gon közel 800 iskolából kb. 40000 az indulók száma. A létszám évről évre emelkedik. Az országos helyezettek lengyel, finn és német diákokkal közösen nemzetközi csereprogramokban is részt vehetnek. 

 

2. Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó működtetése

Az „iskola” küldetése

„Nincs elégtétel, ha túl könnyű a tétel.”

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara felismerve azt a tényt, hogy a műszaki- és természettudományok iránti érdeklődés csökkenése erősen veszélyezteti a kutatók, a jól képzett mérnökök és magasan képzett oktatók utánpótlását, 2001-ben megalapította az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozót, melynek működtetését 2016. szeptembere óta a matematikai tehetséggondozásban elkötelezett Matematikai Tehetségekért (MaTe) Alapítvány végzi, dr. Pintér Ferenc szakmai irányításával. A magasszintű tehetséggondozó munka fővédnöke Dr. Tuza Zsolt, a Pannon Egyetem matematika professzora. Az akkreditált kiváló és nemzetközi tehetségpont címet elnyert műhely modellértékű, mert országosan egyedülálló hálózati rendszerrel és komplex tehetséggondozó programmal rendelkezik. A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar a szakmai támogatáson túl, a saját honlapján biztosítja a műhely adminisztratív működtetését szolgáló online felületet, illetve a veszprémi foglalkozásokhoz szükséges infrastrukturális hátteret. A műhely létjogosultságát, létrehozását elsősorban az indokolta, hogy a középiskolákban a tehetséggondozás, így a matematikai tehetségek fejlesztése is, egyre több nehézségbe ütközött az egyre szűkülő anyagi források miatt. Cél a problémamegoldó stratégiák tervezésének, a probléma azonosításának, kiterjesztésének, vagyis a hatékony matematikai gondolkodási folyamatnak a gyakorlása. Nem eljárások begyakorlását, hanem a kreativitás fejlesztését, a csoportban való munkálkodást állítja a középpontba. Nagy hangsúly van a szakmai versenyekre történő felkészítésen, ami a tanulói teljesítmény fokozásának, a tehetséggondozásnak meghatározó eszköze. Tanulóink rendszeresen részt vesznek és kiemelkedő teljesítményt érnek el a különböző matematika és természettudományos szakmai versenyeken. A versenyeken való részvétellel a koncentrált teljesítményre való képesség, az együttműködő versengés képességének fejlesztése a cél.

A műhely küldetésének tekinti a hátrányosabb térségben élő, vagy hátrányos helyzetű tehetséges diákok bevonását a tehetséggondozásba. Ezt egyrészt a gimnáziumok és szakgimnáziumok hálózatba szervezése, az Erdős műhely „bázis iskola” hálózatának kiépítése, másrészt a Pólya György-díj alapítása biztosítja. A MIK által alapított díjat azok az Erdős műhelyben nem tanító tanárok kaphatják, akik kimagasló munkát végeznek iskolájukban a matematikai tehetséggondozás területén, és tevékenységükkel elősegítik az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó munkáját.

A tehetséggondozás eredményességét a diákok országos és nemzetközi versenyeken elért kiemelt helyezései, sikeres egyetemi tanulmányaik igazolják.

  

 

3. Országos Matematika Verseny-tréning

A tréninget 1993 óta minden évben, a Balaton partján 250-270 diák (7. osztályostól 11. osztályosig) részére szervezzük. A komplex matematikai tehetséggondozó programban a magyar tanulókon túl Erdélyből, Kárpátaljáról, Délvidék­ről és Felvidékről is fogadunk magyar diákokat. A magyar matematikai tehetséggondozás nemzetközi elismertségét igazolja, hogy 2000. óta finn és lengyel diákok is részt vesznek a speciális, angol nyelvű matematika-foglalkozásokon, ami a matematikai ismeretek bővítésén túl az angol nyelv gyakorlására, más kultúrák megismerésére is jó alkalom.

A tréninget június utolsó hetében, tartjuk. A helyszín egy balatoni település, melynek iskolájában és kollégiumában eredményesen megvalósítható a program. A helyszín jó megválasztása nagyban segíti a program sikerét, magában is élményt nyújt a tanulóknak. Egy bemeneti mérés alkalmazásával kialakítjuk az egyes matematika csoportokat.  Egy-egy csoportba átlagosan 15 tanuló kerül, és a fejlesztés évfolyamokra lebontott 40 órás speciális tanterv szerint folyik. A komplex programokban fejlesztő pedagógusok, pszichológus bevonásával, nagy hangsúlyt fektetünk a gyenge oldal,- kommunikáció, önismeret, konfliktuskezelés, szociális kompetenciák erősítésére is. A személyiségfejlesztő tréningek, fejlesztő játékok fontos részei a komplex foglalkozásoknak. Sikeres szülők, szakemberek, kutatók bemutatkozásával a műszaki tudományok iránti érdeklődést szeretnénk felkelteni, illetve a pályaválasztást segítjük. A mentorok bevonása a folyamatos emberi és szakmai kapcsolattartásban játszik meghatározó szerepet.

 

 

4. Akkreditált matematika tanári továbbképzés

A pedagógusok számára is sok esetben konfliktusforrás az igazi tehetséggondozás, mivel a tehetség fejlesztéséhez szükséges, az ehhez értő pszichológus, metodikai szakember alig néhány intézményben áll rendelkezésre. Ez a feladat jelentős többletmunkát kíván, amelyet ma többnyire még jelképesen sem tudnak megfizetni. A tehetségesekkel az átlagtól eltérő módon kell foglalkozni, adottságainak felismerésében, az adott irányban történő elindulásban igen nagy szerepe van egy-egy kiemelkedő tanárszemélyiségnek, annak a személyes hatásnak, amelyet a tanár képes gyakorolni egy gyerekre. Ebből a tapasztalatból kiindulva a MaTe Alapítvány kidolgozott egy tehetséggondozásra felkészítő akkreditált továbbképzési programot, amelynek indokoltságát és sikerességét az elmúlt években végzettek száma igazol. Újszerű eleme a tehetséggondozó programnak, hogy nyitott, az érdeklődő kolléga bármikor hospitálhat és tanulmányozhatja a tehetségműhelyek munkáját.

 

5. Könyvek, kiadványok

Szakmai kiadványok kiadásával (32 könyv) a pedagógusok tehetséggondozásra való felkészítését, munkájuk szakmai támogatását biztosítjuk. Évente megjelennek a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny feladatsorai füzetek formájában, háromévenként pedig összevont kiadványként, könyvként. Minden megjelent kiadvány megvásárolható az alapítvány honlapján keresztül.

 

6. Megyei szintű rendezvények

Kalmár László Matematika Verseny megyei döntőjének szervezése, lebonyolítása.
A versenyen általában 300-400 általános iskolai diák vesz részt évente.

Megyei Középiskolai Matematika Verseny          

Független, megyén kívüli zsűri bevonásával bonyolítjuk, Somogy, Baranya és Tolna megyékkel összefogva, ugyanazokkal a feladatsorokkal, ugyanabban az időpontban. Ingyenes verseny, évente 500-600 középiskolás diák részvételével. A 11-12. évfolyamon az 1-6. helyezettek képviselik megyénket a „Négy megye” versenyen.

Tehetséggondozó szakkörök

Az matematika oktatás egyik alapfeladata, hogy fejlessze a diákok kreativitását, problémamegoldó képességét. Az iskolai tanórákon erre kevés lehetőség nyílik, kötött a tananyag, nincs meg a kellő érdeklődés. A „csúcsszakkörök” Nagykanizsa és vonzáskörzetében tanuló 8-14 éves, a matematika iránt érdeklődést mutató, motivált, gondolkodni szerető tanulóknak szólnak. A foglalkozások 5 korcsoportban, folynak. A tanévenkénti 32 órából 24 órát kéthetente 2 órában az erős oldal fejlesztésére, a fennmaradó 8 órát pedig a gyenge oldal erősítésére, személyiségfejlesztésre fordítunk logikai játékok alkalmazásával. A hangsúlyt a pozitív megerősítésre, a belső motiváció kialakítására fektetjük, hogy a tanulók a későbbiekben ne félelemből, megfelelési kényszerből fakadóan foglalkozzanak a matematikával.

Alapítványunk tevékenysége szakmai körökben és a szülők körében is országosan elismert. Előbbit igazolja, hogy az Alapítvány és az Erdős műhely is elnyerte az akkreditált kiváló tehetségpont, illetve a nemzetközi minősítést jelentő Európai Tehetségpont címet.