Dr. Kiss Sándor: Tipikus matematikai problémák 8-11 éveseknek


Dr. Kiss Sándor

Tipikus matematikai problémák 8-11 éveseknek

 Ezt a könyvet a matematika tanulása terén eredményes alsós és felsős diákoknak, az őket segítő szülőknek, a tárgy tanítása iránt elkötelezett tanítóknak, tanároknak jó szívvel tudom ajánlani. A feladatanyag az iskolai tananyag kiegészítéseként, szakköri vagy más tehetséggondozó munka során is feldolgozható. A feladatanyag jelentős része a tanító illetve tanárjelöltek módszertani és elemi matematika oktatásában is hasznosítható.

A könyv tartalmilag felöleli az alsós tananyag legfontosabb fejezeteit: számtan-algebra, geometria, kombinatorika, sorozatok, szabályjátékok, stb. Tudjuk, hogy az iskolai oktatásban a matematikára fordítható idő közel fele a számtan, algebra témakört érinti. Ezen belül a négy alapművelet változatos gyakoroltatása külön hangsúlyos terület. Ezért találunk a könyvben bűvös négyzeteket, sokféle típusú szöveges feladatot, változatos formában felírt írásbeli műveleteket, a műveletek magasabb szintű tudását kívánó feladatokat, stb. Figyeltem arra, hogy a szövegek elemei cserélhetők legyenek, s ezáltal új gyakorlóanyagot kaphatnak a tanulók. Az itt közölt feladatokhoz hasonlókat bárki tud készíteni, s ezzel tudja biztosítani a tanulóknak az ú.n. észlelési változatosságot.

Több helyen beiktattam meglepő, talán nehéznek gondolt feladatokat. Ezek többségét hosszú tanári pályám során kipróbáltam gyerekekkel is. Ügyes módszertani fogásokkal könnyen rá tudjuk vezetni őket a helyes megoldásra. Szerintem a 8-11 éves korosztálynál még kell egy kis irányítás, ú.n. segített felfedeztetés, nem lehet a gyerekeket magukra hagyni az önképzésben. A felnőttek feladata, hogy tegyék élővé, élvezetessé a könyv leírt szövegét.  

A könyv szellemisége felidézi a 100 éve született Varga Tamás munkásságát, nem feledve el, hogy a - kedvező társadalmi körülmények mellett – az ő népszerűsítő, kísérletező tevékenységének is köszönhetjük a hetvenes, nyolcvanas évek kiemelkedően eredményes matematika oktatását. 

 

Méret: 22x16 cm

Oldalszám: 375 oldal

Ár: 3.000,-