6.-7.-8. osztályos matematika szakkörök


A projektelem célja

A földrajzi és gazdaságilag hátrányos helyzetű tanulóknak a városban élő tanulókkal azonos esély biztosítása a tehetségük kibontakoztatására, a sikeres középiskolai tanulmányokra való felkészülésben. A jó matematikai adottságokkal, matematikai érdeklődéssel, kellő motiváltsággal rendelkező tanulóknak lehetőséget biztosítani átlag feletti teljesítmény elérésére, és a középiskolai tanulmányaikhoz szükséges biztos alapok megteremtése.

A logikai és játékos matematikai feladatok megoldásával a tanulók logikus gondolkodásának, kreativitásának, probléma megoldó képességének fejlesztése.

A projektelem tevékenységei

Évfolyamonként és tanévenként 32 órából álló tehetségfejlesztő szakkör segíti a kitűzött célok elérését. 24 órát kéthetente 2 órában az erős oldal fejlesztésére, a fennmaradó 8 órát pedig 2 intenzív napon használjuk fel. Az intenzív napon 2 órát a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazására, 2 órát a gyenge oldal erősítésére, személyiségfejlesztésre fordítunk logikai játékok alkalmazásával. A hangsúlyt a pozitív megerősítésre, a belső motiváció kialakítására fektetjük, hogy a tanulók a későbbiekben ne félelemből, megfelelési kényszerből fakadóan foglalkozzanak a matematikával. 

A projektelem célcsoportja

A projektben a közvetlen célcsoport a térség 6-8. évfolyamába járó általános iskolai, természettudományi érdeklődést mutató tanulói.

A projektelem megvalósításában együttműködő partnerek

Nagykanizsai Tankerületi Központ 

Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács

A térség általános iskolái

A várható hatások

Megnő a gimnáziumba, szakgimnáziumba jelentkező tehetséges, földrajzi, vagy/és gazdasági értelemben hátrányos helyzetű tanulók száma. A képzésbe résztvevő diákok esetében várhatóan nő a természettudományok iránti érdeklődés, javul a matematikai felkészültségük, nem kallódnak el a „tehetségpalánták”.

Szakköri foglalkozások

Rendezvények

A matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazása, a természettudományok iránti érdeklődés 2 órát a gyenge oldal erősítésére, személyiségfejlesztés iránti érdeklődés felkeltése.

Zsovár Anita: A szövés matematikája

Piriti János: A Naprendszer geometriája