Nagy Károly, 2010


 

Szám-vetés
20 éves a Nagy Károly Diáktalálkozó Előadások

 

E kötet megjelenésével kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt a nagyobb nyilvánosság számára is ízelítőt kívánunk adni abból a szakmai műhelymunkából, amelyet a diáktalálkozó előadói a Kárpát-medence magyar diákjainak matematika fejlődése, valamint a tanárok és diákok emberi kapcsolatának erősítése érdekében az elmúlt húsz évben kifejtettek.

Másrészt szeretnénk, ha ez a kötet jól használható szakköri segédkönyvként, feladatok és népszerűsítő témakörök inspiráló és a rendszeres iskolai foglalkozásokon azonnal reprodukálható, továbbfejleszthető gyűjteményként szolgálhatna. E cél érdekében az egyes szerzők anyagait gyermek-korcsoportok szerint igyekezetünk csoportosítani. Az első néhány előadás anyagát általános iskolásoknak, a kötet második részében elhelyezett feladatokat és cikkeket – a felhasznált előismertek alapján – a 11. és 12. osztályosoknak javasoljuk. Azokat az előadási anyagokat, amelyek főként egy-egy feladatsor részletes feldolgozása segítségével tárgyalnak egy témakört, két részben tárjuk az olvasók elé. Az első részben az előadások bevezetése, a szükséges fogalmak, elméleti ismeretek, matematika-történeti vonatkozások és – közéjük ágyazva – a feladatok szövege, a második részben pedig a feladatok szövege és megoldása található. Ezzel a koncepcióval a fokozott szakköri felhasználhatóságot, illetve az önálló feldolgozást kívánjuk támogatni. Reményeink szerint ezen szerkesztési elvek segítségével a kötet rendszeresen és könnyen használható majd.

 

Méret: 22 cm x 16 cm

Oldalszám: 394

Ár: 2.500,- Ft

Előszó

Nagy Károlyról

Részlet a könyvből

Részlet a könyvből

 

  /kengurufuzet/nagykaroly2010.jpg