NTP-TMV-M-22-B-0003


A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny értékelése

2022/23. tanév

 

A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 2022/23-as megrendezését nagyban segítette a Nemzeti Tehetség Program NTP-TMV-M-22-B-0003 azonosítószámú pályázatán nyert támogatás és Morgan Stanley anyagi támogatása. A pályázat azért volt kiemelkedően fontos, mert a pandémia miatt két tanévben nem lehetett a kiírásnak megfelelő időpontban megrendezni a versenyt, csak több – kevesebb elhalasztással. Ennek az lett az eredménye, hogy lecsökkent a benevezett diákok száma. Az idei tanév versenyére emelkedés volt tapasztalható, de a létszám még nem érte el a járvány elötti szintet, csak közelített a 30.000 főhöz. A versenyt a kiírásnak megfelelő időpontban, rendben meg lehetett tartani. A versenyt világszerte 85 országban rendezték meg. 2022 októberében részben online módon rendezte a világversenyt koordináló Kangourou Sans Frontier egyesület a verseny feladatsorainak összeállítását szolgáló 4 napos konferenciát. Alapítványunk a munkában 6 fővel vett részt, ebből 4-en a helyszínen, 2-en online módon. A viszonylag korai időpont miatt időben rendelkezésünkre álltak a feladatsorok angol nyelven. Ezt követően már hagyományosan ment a munka: Erdős Gábor lefordította a feladatsorokat, nyomdakész állapotba hozta. A lektorálást 7 kolléga végezte, a munkát szintén Erdős Gábor fogta össze. 2023 januárjában a nyomdai munkát készíttettük el. A pályázaton nyert összeg nagy részét az infláció miatt nagyon megemelkedett nyomdai költségek és a versenyanyagok iskolákhoz történő postai eljuttatása emésztette fel.

A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny egyfordulós, teszt verseny, így a dolgozatot minden benevezett a saját iskolájában írt meg, ami nem tett szükségessé külön költséget az indulóknak. A legfontosabb szakmai tapasztalat az volt, hogy örömmel töltött el minden diákot, hogy versenyezhetett. A verseny elérte a célját, a matematika népszerűsítését, a feladatsorok összetétele biztosította, hogy minden induló sikerélményhez jusson. Utóbbit az elért pontszámok is igazolják.

Hagyományosan a 2., 3; 4., 5-6, 7-8., 9-10., 11-12. évfolyamoknak voltak feladatsoraik, értékelésük évfolyamonként, iskolatípusonként külön történt, így összesen 7 általános iskolai és 13 középiskolai kategória legjobbjait, általában 1-15. helyezettjeit díjaztuk. A feladatsorok elsősorban érdekes, gondolkodtató, kombinatív és megfigyelő képességre épülők voltak. Ugyanakkor nem lépték át az adott évfolyam tantervi követelményeit. Több rajzos feladat is volt minden évfolyamon, ami segítette, hogy minden induló sikerélményhez juthasson. A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése, mivel ez egy tömegverseny. Ezt úgy érjük el, hogy a feladatok többsége nem épül a konkrét matematikai tananyagra, hanem logikus gondolkodás, kreativitás, kombinatív képesség, térlátás szükséges a megoldásukhoz. Ez alapján viszont a tehetségek kitűnnek, ettől fogva már a kollégákon múlik, hogy miként foglalkoznak a továbbiakban ezekkel a diákokkal. Mivel az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó fenntartója is az alapítványunk, a 8-11. évfolyamos, jól teljesítő diákokat meghívjuk a programba és kiemelten foglalkozunk velük.

A versenyt az eredetileg kitűzött időpontban, 2023. március 16-án rendeztük. Az elektronikus feldolgozás hagyományosan Nagykanizsán, az alapítványnál történt, alkalmi munkaerők foglakoztatásával. Az országos eredményhirdetést Budapesten az. ELTE TTK Bolyai termében tartottuk 2023. április 22-én. Délelőtt 10:30-tól az általános iskolás diákoknak, 13:30-kor a középiskolás korosztálynak. A díjazottak oklevél mellett tárgy, - és könyvjutalmat kaptak, összesen 267 diák és 85 tanár. A két eseményen több mint 700 résztvevő vett részt: diákok, tanárok, szülők, akik nagy megelégedéssel vették át a díjakat és vettek részt az átadást követő állófogadáson.

A jelentkezők számát az előző két év pesszimizmusa miatt kissé alul terveztük, a pályázatban tervezett 28.000-et örömünkre meghaladta jelentkezők száma, mivel 30.020 - an neveztek a versenyre. Ez alapján bizakodással nézünk a következő évi versenyre, reméljük, hogy egyre közelebb kerülünk a járvány előtti létszámhoz a 40.000 főhöz.

Elsősorban a tanárkollégák számára lehet érdekes a versenyről készített különböző statisztikák. A feladatonkénti teljesítési statisztika megmutatja, hogy mely feladatok megoldása okozott több gondot a diákoknak, azaz mely területeken kell a tudásukat fejleszteni. Ez segíti a tanárok feljkészítő tevékenységét. Érdekesek a jelentkezéseket összesítő staisztikák is, melyből kiderül, hogy a versenyre történő jelentkezés mennyire tanár függő. Nem egy iskolából csak egy-egy osztály diákjai indultak a versenyen. Reméljük, hogy ez is segíti a szlesebb körű nevezéseket a következő év versenyére.

Képek az országos eredményhirdetésről

A díjak egy része

Általános iskolások díátadása

Középiskolások díjátadása