30. évforduló


A Matematikai Tehetségekért Alapítvány 2023-ban ünnepli fennállásának

30.

évfordulóját.

Az Alapítvány 1993-ban Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány néven alakult. Megalakulásakor az elsődleges cél Zala megye matematikában tehetséges tanulóinak felkutatása, tehetségük kibontakoztatásának elősegítése, gondozása, fejlesztése és a tehetséggondozásban résztvevő szervezetekkel, szakemberekkel való együttműködés kiépítése volt. A tevékenységi kör az évek során folyamatosan bővült szakkörök, tehetséggondozó tréningek, versenyek, illetve a tanárok munkáját segítő szakmai konferenciák, tanácsadás szervezésével, matematikai tárgyú szakkönyvek kiadásával. A tevékenységek bővülésével a hatókör országossá, illetve nemzetközivé válásával párhuzamosan 2018 óta a szervezet a személyes és „civil jelleget”megtartva, Matematikai Tehetségekért Alapítvány néven működik. Fontos mérföldkő volt a 2011. év, amikor az Alapítvány kezdeményezésére megalakult a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács, azzal a célkitűzéssel, hogy a hálózatba szerveződéssel párhuzamosan a nem oktatási szakembereket is bevonjuk a tehetséggondozásba, növelve ezzel a tehetséggondozás társadalmi elfogadottságát.

 Az Alapítvány a kiépített szervezeti és szakmai hátterével kidolgozta a matematika tehetséggondozás komplex rendszerét, a tehetséggondozó szolgáltatás három alappillérét és ellátja a tehetségazonosítás, a komplex tehetséggondozás (a tehetséggel összefüggő erős oldal fejlesztése, gyenge oldal kiegyenlítése, légkörjavítás, lazító programok szervezése) és tehetség-tanácsadás feladatait. Az esélyteremtés és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeinek bővítésével kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a földrajzilag és gazdaságilag hátrányos helyzetű tanulóknak a városban élő tanulókkal azonos esélyt biztosítunk a tehetségük kibontakoztatására, pályaválasztásuk megalapozására.

A kialakított struktúra országosan is egyedülálló modell, miután az óvodai korosztálynak szóló motivációs tevékenységgel indítva egészen a "matematika-tudós" képzésig kiépült a tehetséggondozó rendszer. A jól kiépített tevékenységi formák: motivációs, tehetség felfedező versenyek, matematikai szakkörök és csúcsszakkör, nyári matematikai tehetséggondozó tréningek, nemzetközi és hazai versenyek. Az Alapítvány fontos célkitűzése a nemzetközi tapasztalatszerzés és együttműködés kiépítése, tagja a Kangourou Sans Frontières nemzetközi szervezetnek, aminek keretében 26 éve szervezi Magyarországon a Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyt.

Munkánk eredményességét az elmúlt 30 évben sikeresen működő szakköreink, az Erdős Pál Tehetséggondozó program, a megyei, térségi hatókörű tanulmányi versenyek, a Nemzetközi Matematikai Kenguru verseny iránti egyre növekvő érdeklődésen túl a több mint 50 megnyert és önállóan vagy együttműködésben lebonyolított tehetséggondozó pályázat (EFOP, TÁMOP, OPER, NCA, OM) is igazolja. Minőségi ugrást jelentett, hogy az Alapítvány tagja lett a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) szövetségnek, együttműködik a Nemzeti Tehetségponttal és elnyerte az akkreditált kiváló tehetségpont, nemzetközi tehetségpont címet. A tehetséggondozó szakemberek munkáját 41 szakmai kiadvány segíti. Az Alapítvány tevékenységének, eredményeinek széles körű megismertetését a témakörben rendezett helyi és országos konferenciákon megjelenő előadások is segítették. A hálózati rendszerben közel 60 együttműködő partner vesz részt.


Dr. Pintér Ferenc köszöntője:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm Önöket a Matematikai Tehetségekért Alapítvány alapításának 30. évfordulóját ünneplő rendezvényen. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Balogh László polgármester urat, Dr. Kaszás Nikoletta főigazgató asszonyt, Veitné Molnár Anikót, Fonyó Lajost, Simon Pált az alapítvány kuratóriumának tagjait, Dr. Jaskó Szilárdot a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának képviseletében, Kubatov Antalt a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium és alapítvány képviselőit, Györek Lászlót a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatóját, Mezriczky Lajost a Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatóját, Dr. Némethné Kovács Editet a Központi Óvoda igazgatóját, Geröly Krisztinát a Központi Óvoda igazgatóhelyettesét és minden kedves vendégünket, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt.

A Matematikai Tehetségekért Alapítvány, rövid nevén MaTe Alapítvány 1993 májusában jött létre, alapítója Hóman Zoltán és Szabó Imre (†). Az előzményei a Zala Megyei Tanács által szervezett matematikai tehetséggondozásra és az egykori Landler Jenő Gimnázium­ban (jogutódja lett a Batthyány Lajos Gimnázium) folyó szakmai munkára vezethető vissza. A megyei tehetséggondozó program 1974 októberében indult. Az elképzelés az volt, hogy évfolyamonként kb. 30, a matematika iránt érdeklődő középiskolás diákokat tanévenként 5 alkalommal össze­gyűjtünk zalaegerszegi, központi foglalkozásra. Napi 5-5 órában történtek a foglalkozások. Ezeket a foglalkozásokat kiegészítette egy-egy 3 napos bentlakásos képzés a téli, - és a tavaszi szünetben, majd a tanév végén egy hetes balatoni táborral zárult a tanév. Az 1970-es évek közepén Cseke Zoltán ötletére a gimnázium matematika tanárai egy kétévente megrendezésre kerülő középiskolai továbbképzést szervezett „Új utak és lehetőségek a középiskolában” címmel, alcím: Elméleti konferencia és módszervásár. Résztvevői a zalai matematika tanárokon kívül az ország matematika szakfelügyelői voltak. A szakmai konferenciák sikerét igazolja, hogy a megyén kívüli résztvevők száma meghaladta a 30 főt és igény mutatkozott átalános iskolai szekcióra is. Kevés középiskolában fordultak meg ilyen híres egyetemi oktatók előadóként, mint a kanizsai rendezvényen. Előadó volt többek között: Molnár Emil, Hortobágyi István, Kósa András, Szendrei János, Pintér Lajos, Urbán János, Reiman István, Nemecz Tibor.

A források szűkülése és a bővülő feladatkörök felvetették egy civil szervezet, egy alapítvány létrehozásának gondolatát. Az elképzelés az volt: hogy a jó szakember utánpótlásban érdekelt (elsősorban vállalatok) támogatásainak kamataiból fogjuk működtetni az alapítványt. Sajnos ez a Nagykanizsán kialakult gazdasági helyzet miatt nem működött. 1995-ben felvetődött annak a lehetősége, hogy az alapítvány szervezze a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt Magyarországon. 1996-ban volt az első versenyünk, 6600 résztvevővel. A verseny egyre sikeresebb lett és büszkék vagyunk arra, hogy a megrendezéséhez a Nemzeti Tehetség Program meghívásos versenypályázatában is rendszeresen résztvehetünk. Tevékenységünk országossá, sőt e versennyel nemzetközi­vé vált, így a „Zalai” szót töröltük a nevünkből. A biztosabb anyagi forrás egyre szerteágazóbb feladatok vállalását tette lehetővé, eredményeként 2001-ben a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karával közösen megalapítottuk az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozót. Országos beiskolázás mellett ma is közösen működtetjük, sőt az egyetem informatikai kara plusz pontot ad a programot sikeresen teljesítő felvételizőknek. Vidéki, kisvárosi kezdeményezésnek nehéz elismertséget elérni, tőkeerős szponzort találni, de nagyon örülünk, hogy szakmai sikereink ezt a gátat is áttörték. Köszönet támogatóinknak: a Pannon Egyetemnek, Szakacsits Szabolcs­nak és a TUXERÁ-nak, Varga Zoltánnak és a TERMINDEX Zrt-nek, Molnár-Sáska Gábornak és a Morgan Stanleynek. Ugyancsak hálával tartozunk minden „kengurus” iskolának, tanárkollégának, mert nélkülük nem érhettünk volna el idáig. Köszönet azoknak a tanároknak, akik szakkörvezetést vállalnak, akik nyári táborunkban vesznek részt, azoknak a rendszergazdáknak, „névtelen” segítőknek, akik lépten-nyomon egyengetik útjainkat, segítenek a hibák mielőbbi kijavításában.

Az alapítvány tevékenységét az évfordulóra elkészített kiadványunk részletesen bemutatja. Erről a következőkben Fonyó Lajos kurátor által elkészített rövid összefoglalót ajánlom figyelmükbe. Itt szeretném megköszönni Lehota Szolvik Editnek, Lehota Jánosnak és Pintérné Grundmann Fridának a kiadvány elkészítését. Tevékenységeink megtartása mellett új céljaink is vannak. Az oktatásban, ezen belül elsősorban a természettudományi területek oktatásában, és a tanárhiány miatt kialakult problémák enyhítésére segítséget szeretnénk adni óvónőknek, tanítóknak, matematika tanároknak egy szakmai klub életre hívásával. Ez a fórum lehetőséget biztosíthat a tudásmegosztásra, a komplex tehetséggondozás hálózati kiépítésére. Ebben is számítunk a segítségükre!

Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak!


Szakacsits Szabolcs köszöntője:

Tisztelt Vendégek!

Kedves Pedagógusok!

Nagyon sajnálom, hogy váratlan betegségem okán nem tudok személyesen jelen lenni ezen a számomra különösen fontos rendezvényen. Kárpótlásul kérem, engedjék meg, hogy pár sorral köszöntsem Önöket és a Matematikai Tehetségekért Alapítványt.

Honnan is indult a kapcsolatom az alapítvánnyal?

Amikor azt a döntést hoztam, hogy bő 20 év után hazaköltözöm Magyarországra Finnországból, az első utam a Polgármester Úrhoz vezetett,  ahol azt a kérdést tettem fel: “Hogyan tudnék segíteni?” Kérdésemre azt a választ kaptam, hogy többek között a sokszoros és jelenlegi országos bajnok Nagykanizsai Sakk Klub jó szívvel fogadná a segítő kezeket.

Az együttműködést a “Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub” névadó eseménye pecsételte meg. Az ünnepély fontos része volt számomra, hogy gimnáziumi matek tanárom, egyetemi felkészítőm és sakk mesterem Pintér Ferenc Tanár Úr is jelen volt.

Tanár Úr volt kedves és a kezembe adott egy kiadványt, mely a 25 éves Matematikai Tehetségekért Alapítvány névadó brossúráját tartalmazta. Így hallottam először az alapítvány létezéséről. Aztán egyre több kapcsolódási pontot véltem felfedezni. “Kicsi a világ” - gondoltam, mikor realizáltam, hogy az egyik Alapító, Hómann  Zoltán felesége, Hómann Zsuzsa, is egykori matematika tanárom volt.

A munkámból adódóan egyre több helyen, egyre több emberrel találkoztam az országban. Amerre jártam érdeklődtem, hogy ki milyen ismeretekkel rendelkezik az alapítvánnyal kapcsolatban. Azt tapasztaltam, ha a MaTe-t nem is, de a Zalamat-ot biztos ismerték. Ami a MaTe eredeti neve 🙂 Beszélgetések hatására levontam a konzekvenciát, hogy az alapítvány milyen kimagasló értékteremtéssel bír és milyen fontos szerepet játszik az emberek életében.

A matematika mindenütt jelen van körülöttünk;  segít jobban megérteni a világot. Számos területen és tudományágban alkalmazzuk a matematikai fogalmakat és eljárásokat, így a természettudományok, a mérnöki tudományok, közgazdaságtan  terén is.   De kinőhet belőle minden más terület, minden más tudomány is.

Albert Einstein azt mondta, hogy "a tiszta matematika a maga módján a logikai gondolatok költészete".  Magaménak érzem a gondolatot; szívügyemnek és egyúttal kötelesség-tudatomnak érzem, hogy lehetőségemhez mérten segítsem a matematikai tehetségek gondozását.  Felkerestem tehát Pintér Ferenc Tanár Úrat, majd ismét elhangzott a “Hogyan tudnék segíteni” kérdés.  Ennélfogva sikerült elkezdeni a közös munkát. 

Örömmel töltött el, hogy az összefogás, támogatás és a csapatmunka eredményeképpen rendkívüli történések valósultak meg.  A teljesség igénye nélkül lehetővé vált városi szakkörök lebonyolítása, egyetemi előkészítő, a megyei középiskolai és a Négy megye matematikai verseny, valamint a  Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny szervezése. Veszprémben a Pannon Egyetemen került sor a Pólya Gyögy díj átadására az Erdős programban legjobban szereplő diákok díjátadásával egybekötve.

Hiszem, hogy közösen együttműködve komoly dolgokat tudunk elérni, értéket teremteni, hegyeket megmászni.  Szükség van arra, hogy igazodjunk rohanó világunk tudásigényéhez és támogassuk az ifjú matematikus és tudós nemzedéket, hogy bátrán  másszák meg azokat a hegyeket, tudásukkal népszerűsítsék országunk, nemzetünk jó hírét, segítsék embertársaik életét.

A Matematikai Tehetségekért Alapítvány ezt a küldetéstudatot valósítja meg. Köszönöm hogy ennek én is részese lehetek!

Engedjék meg, hogy kifejezzem hálámat Mindenkinek az oktatási programba vetett fáradhatatlan tevékenységért, illetve mély tisztelettel adózzak a tanárok felé, akik szűnni nem akaró lelkesedéssel és lendülettel segítik elő, hogy a tehetségek utat törjenek maguknak.  Kívánok minden nevelőnek jó egészséget, munkájába vetett hitének megtartását, számos hálás diákmosolyt, ölelést!

Maradok tisztettel,

Szakacsits Szabolcs