Adatvédelmi szabályzat


Adatvédelmi tájékoztató – Matematikai Tehetségekért Alapítvány

I. Adatvédelemi tájékoztatás:

.A jelen adatvédelmi szabályzat a Matematikai Tehetségekért Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Alapítvány adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Alapítvány magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Alapítvány számára elengedhetetlen, hogy a vásárlók, felhasználók, a weboldal látogatók által megadott adatok védelme minden esetben biztos kezekben legyen. Minden adatát, amely beérkezik hozzánk az interneten keresztül, ugyanolyan védelemmel kezeljük, mintha azokat személyesen, telefonon, vagy postai úton juttatta volna el hozzánk.

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az Érintettekkel hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel a rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint tájékoztassa az Érintetteket jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az irányadó jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

Jelen adatvédelmi tájékoztató a Matematikai Tehetségekért Alapítvány által gyűjtött adatokra, személyes adatokra vonatkozik, ideértve a tulajdonában álló weboldalakon, internetes felületeken, reklámeszközökön, szoftvereken keresztül gyűjtött adatokat, személyes adatokat, fájlokat és egyéb információkat is. Ha bármilyen kérdése van az Önről tárolt adatokat illetően, vagy szeretné, ha adatait törölnénk, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot.

II. Az adatkezelő (szolgáltató, eladó) adatai:

 • Adatkezelő neve: Matematikai Tehetségekért Alapítvány
 • Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.
 • Hivatalos képviselője: Dr Pintér Ferenc
 • Postázási cím: 8801 Nagykanizsa, Pf:148.
 • E-mail cím: info@zalamat.hu
 • Weboldal: https://zalamat.hu
 • Adószám: 18951303-1-20
 • Nyilvántartási száma: Zalaegerszegi Törvényszék 20-01-0000304

III. Adatvédelemmel kapcsolatos értesítés, adatok forrásai, tárolási módszerei, adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő tulajdonában álló weboldalt meglátogató felhasználók, vagy azokon keresztül személyes adatokat megadók az adatfeldolgozás és kezelés megkezdése előtt, minden felhasználót, ügyfelet, megrendelőt tájékoztatunk az adatai kezelésével, időtartamával kapcsolatban. Értesítjük őket az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, emellett az adatkezeléssel és feldolgozással kapcsolatos folyamatokról. Az adatkezeléssel összefüggésbe hozható Érintett természetes, vagy jogi személy bármikor kérheti adatainak törlését az adatkezelőtől. Az adatkezelő tulajdonában álló weboldalon lévő információk megtekintéséhez nem szükséges konkrét személyes adatok megadása.

 1. Az Alapítvány elsősorban az alábbi esetekben kérheti a személyes adatokat:
  • Tanulmányi versenyekre, tehetséggondozó foglalkozásokra történő regisztráció és nevezés;
  • Az Alapítvány rendezvények jelenléti íveinek kitöltése (jogi személy esetén a jogi személy és annak hivatalos képviselője)
  • Az Alapítvánnyal valamilyen jogviszonyban álló személyek adatai;
  • Könyvvásárlás (természetes személy esetében)
 2. Ezek a személyes adatok a következők lehetnek:
  • Név
  • Lakcím
  • Telefonszám
  • e-mail cím
  • versenyek esetében az iskola neve és osztálya, a tanulmányi versenyen elért helyezés és pontszám
  • Könyvvásárlás esetén:
   kiszállítási és számlázási adatok: név; irányítószám; település; utca, házszám. megrendelő személy elérhetőségei: név; telefonszám; e-mail cím, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege.
  • A rendezvények jelenléti ívein résztvevő Érintettek neve (jogi személy esetén a jogi személy és képviselőjének neve), valamint e-mail elérhetősége;
  • Az Alapítvány rendezvényei során fényképfelvételek készülnek a résztvevőkről, melyek készítéséhez és kezeléséhez a résztvevők a rendezvényen való részvétellel automatikusan hozzájárulnak. Erről az Alapítvány külön is tájékoztatja a rendezvényein részt vevőket.
 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

  Az adatok megadása önkéntes, úgynevezett ráutaló hozzájárulással történik, azonban ezen hozzájárulás bármikor visszamondható, törölhető. Az adatkezelő (szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatban álló partnere kezelhet és felhasználhat közvetlenül az érintettől felvett adatokat, nyilvános nyilvántartásokból átvett adatokat és más adatkezelőktől átvett, megvásárolt adatokat.

  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 2. Az Adatkezelés időtartama

  Az Alapítvány az Érintett által megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg az Érintett a személyes adatok kezelésének megszüntetését kifejezetten írásban nem kéri, vagy a személyes adat kezelésének célja fennáll.

  Ezen személyes adatokat az érintett személy, vagy jogi személy bármikor jelezheti az adatkezelő elérhetőségein az adatkezelő részére, hogy tegye tiltó listára, ne használja fel, ne kezelje a jövőben a személyes adatait.

  Az adatkezelés célja az adatkezelő fenti tevékenységeinek biztosítása, valamint az azokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése

  Archiválási céllal az adatok tárolása történhet offline és online módon, valamint az országos előírások, vagy adatvédelmi törvények által előírt más módokon. Bizonyos adatok tárolása tárhely szolgáltatók szerverein is tárolódhatnak. Az adatkezelő minden esetben gondoskodik az adatok biztonságos tárolásáról.

IV. A weboldalak automatikus adatmentése:

Az adatkezelő tulajdonában álló weboldal(ak) technikai üzemeltetése során, személyes adatokat nem tartalmazó, de automatikusan keletkező információkat is eltárolhatunk.

 • Domain nevét (URL)
 • Hozzáférési adatait
 • A számítógép IP címét
 • HTTP válaszkódot
 • A lekérést kérő weboldal adatait
 • A weboldal látogatása során keletkezett bájtok mennyiségét
 • A weboldal látogatásának időtartalmát
 • A használt böngészőprogram nevét

V. A cookie-k használatával kapcsolatos tudnivalók, és tájékoztató:

Mit jelen az, hogy cookie?     
A cookiek vagy magyarul sütik, egy betűkből és számokból álló információ csomag, amit a weboldal, vagy webáruház a felhasználók böngészőjének küld el, azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításaikat. Ezzel elősegíti a weboldal használatát, segít abban, hogy statisztikát gyűjtsünk a látogatóinkkal kapcsolatban. Ezek a begyűjtött információk nem tartalmaznak személyes adatokat, illetve nem alkalmasak egyének beazonosítására sem. A sütik, olyan egyedi azonosítókat tartalmaznak, melyek egy-egy titkos véletlen generátorral készült számsor, melyet a felhasználók eszközei eltárolnak. Ezek az azonosítók, a weboldal bezárásával megszűnnek, de némelyik még hosszú ideig eltárolva marad a böngészőnkben.
A cookiek-ra vonatkozó jogszabályok és jogi hátterük:       
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés.
Cookie-k melyek a felhasználói élmény javítására szolgálnak:        
Azok a sütik, amelyek a felhasználói élményt segítik elő általában a weboldalhasználatról gyűjtenek információkat. Például, hogy mely oldalakat látogatták meg leggyakrabban, milyen esetleges hibaüzenetet kaphattak a weboldal felhasználói. Ezek a cookie-k teljes mértékben névtelen információkat gyűjtenek, és az innen nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használják fel. A felhasználói élmény javítására szolgáló cookie-k általában a munkamenet idejére korlátozódnak, a böngésző bezárása után törlődnek.   
RTB vagyis, retargeting személyre szabott cookiek-k:         
A Google Display Hálózatában található egyéb webhelyeken való böngészés során, a weboldal, webáruház korábbi látogatóinak, a már egy megnézett termékről, vagy termékekről, aloldalakról jelenít meg hirdetéseket. Abban az esetben, ha szeretné megtudni, hogy a böngészője milyen cookie-kat használ, akkor tekintse meg, az ön böngészőjének neve utáni linkre kattintva.

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 • Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

 • Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
 • Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 • iOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

VI. Hírlevél, eDM küldéssel kapcsolatos adatkezelési információk:

Az adatgyűjtés, és kezelés célja, hogy az adatokkal kapcsolatos érintettek értesülhessenek a legfrissebb ajánlatainkról, akcióinkról, stb. Az adatkezelő (szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerei kezelhetnek és felhasználhatnak közvetlenül az érintettől felvett adatokat, nyilvános nyilvántartásokból átvett adatokat és más adatkezelőktől átvett, megvásárolt adatokat. Ezen személyes adatokat az érintett személy, vagy jogi személy bármikor jelezheti az adatkezelő elérhetőségein az adatkezelő részére, hogy tegye tiltó listára, ne használja fel, ne kezelje a jövőben a személyes adatait. Az adatkezelés időtartama minden esetben az érintett kérésére történő törlésig fenn áll.      
A kezelt adatok körébe tartozhat, az ügyfél, megrendelő, érintett neve, címe, e-mail címe és telefonszáma. Az adatkezelés időtartalma, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig érvényes.

VII. Honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelésünk célja elsősorban, hogy a weboldalon történő regisztrációt követően segíthessük a felhasználói élményt bizonyos személyes adatok tárolásával, így adott felhasználónak, megrendelőnek, vásárlónak nem szükséges ismételten megadni, kitölteni adatait a rendszerben. A kezelt adatok általában, a megrendelő – felhasználó nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát jelentik, valamint a vásárolt termékkel kapcsolatos jellemzőkre hathat ki. Az adatkezelés időtartalma, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig érvényes.

VIII. Google Adwords Adatfeldolgozás:

Az adatkezelő használhatja a Google Adwords reklám szoftvert és az Adwords programhoz tartozó, kapcsolódó szolgáltatásokat. (Például: Google Adwords Konverziókövetés, remarketing, címkekezelés.) A Google Adwords reklámszoftver tulajdonosa a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).       
Az adatokat a szolgáltatás során titkosítják, valamint pszeudonimizálnak, így a személyes adat jellegük elvész. Az adatkezelés célja, hogy Google hirdetéseket tegyen közzé a felhasználó részére.
A felhasználó által használt Google Adwords reklámok által a Google cookiek keletkezhetnek a felhasználó számítógépével kapcsolatban. Ezek a cookie-k nem személyes adatok, és korlátozott ideig érhetőek el. A felhasználók nem azonosíthatóak ezek alapján.        
A Google Adwords-szel kapcsolatos cookie-k, mint például az Adwords konverziókövetéssel kapcsolatosak, a Google és az adatkezelő részére nyújtanak statisztikai adatokat, amelyek segítségével felhasználóbarát és optimálisabb szolgáltatást tudnak nyújtani a felhasználók számára. Személyes adatok nem azonosíthatóak be! Amennyiben ne szeretne részt venni a konverziókövetési szolgáltatásban, akkor azt böngészőjében letilthatja és ezt követően nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.    
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.      
Az adatfeldolgozás időtartalma: Az adatfeldolgozás a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart.
A személyes adatnak már nem minősülő adatokat az adatfeldolgozó munkatársai kezelhetik, természetesen a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.           
A Google Adatvédelmi Irányelveiről itt olvashat:    
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

IX. A Google Analytics alkalmazása:

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely egy a Google által nyújtott webanalitikai szoftverszolgáltatás. A szolgáltatás maga, cookie-kat használ, melyeket a felhasználók számítógépeire ment el és így elősegítik a felhasználók által látogatott weboldalak használatának elemzését. A cookie-kal kapcsolatos információk a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. A Google ezeket az információkat kiértékeli, hogyan használta a felhasználó a weboldalt, és így a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket, riportokat készít és feldolgoz. Emellett a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesíthet.       
A cookie-k tárolását és a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, ide értve a felhasználó IP címét is, a felhasználó a böngészőjének beállításával megakadályozhatja, de ilyen esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem megfelelően fog működni. Ilyen igény esetében töltse le és telepítse a következő linken elérhető böngésző kiegészítőt. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
A Google Adatvédelmi Irányelveiről itt olvashat:    
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

X. Közösségi Oldalakkal kapcsolatos tudnivalók:

Az adatkezelő használhatja a Facebook, Instagram és egyéb közösségi oldalak reklám szoftvereit és azokhoz tartozó, kapcsolódó szolgáltatásokat. (Például: Konverziókövetés, remarketing, retargeting, címkekezelés.)            
Az adatokat a szolgáltatás során titkosítják és az adatkezelés célja, hogy a közösségi oldalak hirdetéseket tegyenek közzé a felhasználó(k) részére. A felhasználó által használt közösségi oldalak reklámjai által a közösségi oldalak cookie-kat rögzíthetnek a felhasználó számítógépével kapcsolatban.     
Egyéb adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram, Flickr, Tripadvisor, stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a fent említett közösségi oldalakon és, és „lájkolta”, vagy követi a weboldalt.     
A közösségi oldalon regisztrált felhasználók adatkezelésének a célja, hogy a közösségi oldalakon, a weboldalt és a weboldallal kapcsolatos elemek, termékek, szolgáltatások, akciók terjesztése vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi portál adatvédelmi tájékoztató dokumentumból, információforrásból tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon történik meg, így az adatokkal kapcsolatos szabályozásokról az adott közösségi oldalakon tájékozódhat tovább. Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban önkéntesen járultak hozzá a közösségi oldalakon.

 • A Facebook adatkezelési szabályzata: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Az Instagram adatkezelési szabályzata: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388
 • A Google adatkezelési irányelvei: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
 • Twitter adatkezelési irányelvei: https://twitter.com/privacy
 • Pinterest adatvédelmi irányelvei: https://help.pinterest.com/hu/articles/revisions-our-terms-service-andprivacy-policy
 • Tripadvisor adatvédelmi irányelvei: https://tripadvisor.mediaroom.com/us-privacy-policy

XI. Adatkezelési szabályzat módosítása:

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A szabályzat módosítását követően valamennyi Érintettet megfelelő módon (hírlapban, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.