EFOP-3.4.4-16


A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen

A projekt időtartama:

A pályázati projekt 2017. szeptember 01. és 2020. február 29. között kerül megvalósításra.

Módosítva 2020. május 31.

A konzorcium vezetője: Pannon Egyetem

Konzorciumi partnerek:

Együtt A Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ), 

Matematikai Tehetségekért Alapítvány (MATE) 

Kutató Tanárok Országos Szövetsége (KUTOSZ)

A projekt azonosító száma: EFOP-3.4.4-16-2017-00002

A támogatás mértéke: 100%

A projekt finanszírozása:

A Konzorcium az Európai Szociális Alap és Magyarország társfinanszírozásában 350,33 millió forint összegű támogatásban részesült.
Az Alapítvány programjának megvalósítására 23 973 120 forintot fordíthat

A projekt célja: 

A felsőoktatásba való bekerülés fokozása, ezáltal a felsőfokú képzettségi szint növelése; az MTMI szakokra való jelentkezés fokozása, a hátrányos helyzetű diákok felsőoktatási képzésbe való bekerülésének növelése, továbbá a felsőfokú képzettségi szint növelése és az EFOP-3.4.4-16 kiírásnak megfelelően; a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki (MTMI) szakterületekre helyezve a hangsúlyt. Az Alapítvány kiemelt célja, hogy a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai tudományterületekhez kapcsolódó felsőfokú képzési szakok megfelelő ismertséggel és elismertséggel rendelkezzenek mind az általános iskola felső tagozatos, mind a középiskolás korosztályú diákok, valamint tanáraik körében; annak érdekében, hogy az MTMI szakokra való jelentkezés fokozódjon, válaszolva a piaci növekvő MTMI végzettségű szakemberigényére. A siker kulcsszereplői nem csak a diákok, hanem a középiskolai tanárok, egyetemi oktatók, és a cégek maguk.