Versenykiírás


 

A verseny támogatója a Pannon Egyetem.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny versenykiírása

2024

„LEGYEN A MATEMATIKA MINDENKIÉ”

 

A Matematikai Tehetségekért Alapítvány (MaTe Alapítvány) a 2023/2024 - es tanévben is megrendezi Magyarországon, a Kangourou sans Frontieres nemzetközi alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt. Ezen a versenyen mindenki részt vehet, aki szeret gondolkodni, mert a könnyebb és nehezebb feladatok együtt mindenki számára sikerélményt biztosítanak. A verseny elsődleges célja, a matematika népszerűsítése. A versenyt  89 országban azonos időpontban rendezik. A rendezők mottója: legyen ez a 75 perc matematika ünnepe szerte a világon!

A verseny célja:

 • a matematika népszerűsítése, a matematika megszerettetése,
 • sikerélmény biztosítása,
 • Magyarország bekapcsolása egy a matematikát népszerűsítő világversenybe,
 • a magyar matematikai oktatásban elért eredmények népszerűsítése
 • tehetségek felfedezése

A verseny résztvevői, kategóriái:   

Általános iskolások: 2 - 8. évfolyamig

Kategóriák, megoldásra fordítható idő:

2. évfolyam, 24 feladat, tiszta munkaidő 60 perc       
3. évfolyam, 24 feladat, tiszta munkaidő 60 perc       
4. évfolyam, 24 feladat, tiszta munkaidő 60 perc        
5 - 6. évfolyam, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc    
7 - 8. évfolyam, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc        

Középiskolások:       
A középiskolás diákok iskolatípustól függetlenül évfolyamonként azonos feladatsorokat írnak, értékelésük iskolatípusonként, évfolyamonként külön történik.

0. évfolyamos (Nyelvi előkészítős) középiskolai osztályok, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc.

0. évfolyamosok (iskolatípustól függetlenül), a 9. évfolyam feladatsorát írják, de az értékelésük külön történik. Őket a következő évben a 9., majd a 10. stb. évfolyamon kell indítani, azaz abban az évfolyamban, ahányadik évfolyam matematika anyagát tanulják.

Szakgimnázium, technikum, szakközépiskola: 9-12. évfolyam

Kategóriák, megoldásra fordítható idő:

  9 - 10. évfolyam normál tanterv szerint tanuló diákok, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc

11 - 12. évfolyam normál tanterv szerint tanuló diákok, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc

Gimnázium: 

9-12. évfolyamig normál tanterv szerint tanuló diákok

Kategóriák, megoldásra fordítható idő:

  9 - 10. évfolyam normál tanterv szerint tanuló diákok, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc

11 - 12. évfolyam normál tanterv szerint tanuló diákok, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc

9-12. évfolyamig speciális tanterv szerint tanuló diákok

Kategóriák, megoldásra fordítható idő:

  9 - 10. évfolyam speciális tanterv szerint tanuló diákok, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc

11 - 12. évfolyam speciális tanterv szerint tanuló diákok, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:    
Az adott évfolyam matematika tantervi tananyaga. A felkészüléshez használható irodalom az előző évek feladatsorai. 

Nevezési díj:              1.000 Ft/ fő

Nevezési határidő:     2023. november 26.

Nevezés módja:

Honlapunkon az online felületen keresztül. A bal oldalon található “Versenynevezés” fül alatt van lehetőség a regisztrációra. Postán, e-mailben nem fogadunk nevezést. Az online felületen az új szervező tanárnak először regisztrálnia kell magát, majd miután elfogadtuk a regisztrációt, tudja felvinni a diákokat az adatbázisba.      
A nevezési határidőig az időközben bekövetkezett változásokat (intézmény neve, címe, szervező tanár) kérjük módosítani az adatbázisban. A későbbi változásokat kérjük folyamatosan jelezni.

A járulékos költségek miatt a legalább 5 főt nevező iskolák jelentkezését tudjuk elfogadni.

Fizetés módja:

A végleges létszám kialakulása, a nevezés lezárása után kérjük kitölteni a számla kiállításához szükséges adatokat. Amennyiben nem zárja le a nevezést automatikusan az iskola nevére, csekkes számlát állítunk ki, amit a későbbiek folyamán nem áll módunkban sztornózni.   

Kedvezmények:

60 résztvevőig minden 30. tanuló ingyen indulhat a versenyen, 60 résztvevő felett ezután minden 10. tanuló indulhat ingyen (azaz 30 tanuló esetén 29, 60 tanuló esetén 58; 70 tanuló esetén 67; 81 tanuló esetén 77 stb. résztvevő után kell a nevezési díjat befizetni!). Ezzel lehetővé válik a tehetséges, de szociálisan rászoruló diákok versenyeztetése.

Verseny helyszíne: minden tanuló helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot. Iskolánként a helyi versenyszervező feladata, hogy biztosítsa a helyszínt a versenyre.

A verseny időpontja:                       2024. március 21. (csütörtök) 10.00 óra    

A mindenkori járványhelyzet hatályos rendelkezésének betartásával, szükség esetén időpontmódosítással.      

Az eredmények közzétételének módja:

A verseny eredményét a feldolgozás után, a honlapunkon www.zalamat.hu tesszük közzé. Az eredménylistát nem csak országosan, hanem megyei szinten is közzé tesszük. Az eredménylistából lehetőség van minden versenyzőnek oklevelet nyomtatni.

Díjazás:

 • Iskolai díjazáshoz jutalomkönyv (résztvevők számától függően), amit a feladatlapokkal együtt postázunk.
 • Minden induló emléklapot, tollat és egy következő tanévre szóló kengurus kártyanaptárt kap.
 • Ha egy iskolából legalább 10 fő indul, a szervező tanár munkáját is jutalmazzuk.
 • Az országos eredményhirdetés Budapesten az ELTE épületében lesz. Diákok esetében az
  1 – 15. helyezetteket jutalmazzuk a speciális matematika kategóriát kivéve, utóbbiban az
  1 – 5. helyezett kap díjat. Az 1 - 3. helyezett diákok tanárai szintén díjazásban részesülnek


A versenyen való részvétel kizáró okai:  

 • A bizonyíthatóan nem versenyszerű körülmények között lebonyolított megírattatás.
 • Ha a versenyző nem az évfolyamának és iskolatípusának megfelelő dolgozatot ír meg.
 • Ha nem az eredeti, általunk kiállított válaszlapon (kódlapon) dolgozott a versenyző.
 • Ha nem a versenyző töltötte ki a saját kódlapját. (Másodikas, harmadikas diákoknak is saját maguknak kell dolgozni, nem töltheti ki a kódlapot helyettük más.)
 • Ha a versenyző megrongálja a kódlapot, vagy nem megfelelő írószerszámot (világosan fogó toll, ceruza) használ és ezáltal lehetetlenné válik az elektronikus feldolgozás.
 • Ha a válaszlapokat a verseny napját követő munkanapig nem postázzák.
 • Ha nem érkezik meg az alapítványhoz a kódlapokat tartalmazó küldemény.
 • Ha a nevezési díj befizetése nem történik meg.

A verseny lebonyolítása:

A versenyt a mindenkori járványhelyzet hatályos rendelkezésének betartásával rendezzük meg. A verseny megrendezéshez szükséges anyagokat a szokásos időpontnál valamivel előbb eljuttatjuk az iskoláknak, hogy ezzel is csökkentsük a járványveszélyt. Mivel minden tanuló a saját iskolájában írja meg a versenyt, ez sem jelent nagyobb kihívást a szokásos iskolai oktatásnál.

A verseny egy fordulós. Az 5 - 12. évfolyamosoknak 30 feladatból áll a tesztverseny, a kidol­go­zás­ra 75 perc áll rendelkezésükre. A 2., 3., és a 4. évfolyamosoknak 24 feladatuk van, amit 60 perc alatt kell megoldaniuk. A versenyhez szükséges összes anyagot (kódlapok, feladatlapok, ajándékok) csomagküldő szolgálattal (GLS) juttatjuk el az iskolákhoz. Mindent külön csomagolunk, ezért kérjük, hogy a küldeményt bontsák fel és győződjenek meg a szükséges anyagok megérkezéséről. Ha a küldemény a verseny időpontja előtt legalább 10 nappal nem érkezik meg, akkor sürgősen vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel!        

A verseny lebonyolítását követően a kódlapokat legkésőbb 2024. március 22 – i dátummal, a cím­zetthez garantáltan megérkező küldeményként kell feladni.
A helyes válaszokat (megoldókulcs) a postázási határidő lejárta után, azaz 2024. március 23-án reggel tesszük fel honlapunkra!    
A budapesti eredményhirdetésre a díjazottaknak a meghívót postai úton juttatjuk el az iskolájukba.

A szervezők elérhetősége:    Matematikai Tehetségekért Alapítvány (MaTe Alapítvány)

                                               8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18. (8801 Nagykanizsa, Pf. 148.)      
                                               Tel.:  +36-30-243-7659          
                                               e-mail: info@zalamat.hu       
                                               honlap: www.zalamat.hu