Erdős iskola működési rend


Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola működési rendje

 

1.             Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó hat hétvégén tartja foglalkozásait Veszprémben. Szervezés alatt áll a miskolci csoport indítása.

2.             Egy – egy hétvégén a hét 90 perces matematikafoglalkozást a diákok érdeklődési körébe tartozó előadások teszik teljessé. Az első matematikafoglalkozás pénteken 14.30 órakor kezdődik, az utolsó vasárnap 11.15-kor fejeződik be. A részletes programot a honlapon tesszük közzé. A program keretében az 1. alkalommal bemeneti mérést, a többi alkalommal a tananyag elsajátítását mérjük írásbeli formában.

3.             A program működtetője és szervezője:        
Matematikai Tehetségekért Alapítvány (MaTe Alapítvány)

4.                  Egyéb feltételek                  
·        A foglalkozásokon kötelező a részvétel.      
·        A szállást adó kollégium házirendjének betartása kötelező.
·        20 órától a kollégium csak felügyelői engedéllyel hagyható el.      
·        22 órától készülődés a lefekvéshez, idegen szobában nem lehet     
         tartózkodni.               
·        22.30 órakor takarodó, amire mindenkinek az ágyában kell lenni.  
·        Két egymást követő alkalommal történő hiányzás - kellő igazolás hiányában – a programból való kizárást vonja maga után.

5.                  Jelentkezés feltételei:          
·        regisztrálás a https://erdosiskola.mik.uni-pannon.hu/ honlapon,     
·        a kitöltött jelentkezési feltöltése a honlapra.

6.                  A felvétel kritériumai         
·        matematikában elért tanulmányi és versenyeredmények,    
·        motiváltság, elhivatottság,                
·        szaktanári támogató javaslat.

7.                  A felvételről a szakmai vezetés dönt, döntéséről az iskolát elektronikus úton értesíti.

8.                  Részvételi díj:         
·        A foglalkozásokon és a rendezvényeinken a részvétel ingyenes.    
·        Az utazás és ellátás (szállás és étkezés) költsége a résztvevőt terheli.        
·        Tehetséges és szociálisan rászoruló tanuló írásos kérelem          
         benyújtásával kérheti az ellátás költségeinek csökkentését, vagy elengedését.

9.                  Jelentkezés az egyes foglalkozásokra:                   
·        A felvett diákok minden egyes foglalkozásra a honlapon megadott módon          
         külön – külön jelentkeznek.  
·        Jelentkezési határidő: az adott foglalkozást két héttel megelőző péntek 16.00 óráig.
         A jelentkezési felület ezt követően lezárjuk.
         (A tervezést segíti, ha még ennél is minél hamarabb megtörténik a jelentkezés).   
         Határidőn túli egyéb jelentkezés esetén ellátást nem biztosítunk!         

10.              A részvétel lemondásának feltételei:         
·        Ha a lemondás legalább 1 héttel a rendezvényt megelőzően megtörténik, akkor a
         lemondásnak nincs anyagi következménye, és a befizetett összeget a következő
         alkalomra jóváírjuk.   
·        A rendezvény hetének kedd 9 órát követő lemondás esetén a megrendelt étkezés teljes
         összegét ki kell fizetni.          
·        A lemondásokat a MaTe Alapítványnál e-mailben az info@zalamat.hu címen, illetve
         telefonon 93 – 502 903 –as számon kérjük megtenni.

11.              Számlázás:   
·        A számlát a jelentkezéskor megadott adatok alapján állítjuk ki, ami a helyszínen kerül átadásra.        
·        Minden más esetben az átutalásos számlát a tanuló nevére és iskolája címére állítjuk ki.
·        A számlákat a helyszínen megkapják az egyéni befizetők gyermekei, az iskolai
         alapítványoknak postázzuk.  
·        A befizetéseknek a rendezvény napjáig be kell érkeznie a Matematikai Tehetségekért
         Alapítvány „Erdős iskola” 11749015 - 21230336    elkülönített számlájára.

12.              A működési rendet durván megsértő diákokat eltanácsoljuk az iskolából.

13.              Együttműködő partnereink:
·        Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar
·        Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
·        Veszprémi Tankerületi Központ       
·        Veszprémi Középiskolai Központi Kollégium         
·        Bakony GASZT ZRt.