Pintér Ferenc - Vektorok a középiskolában


Pintér Ferenc - Vektorok a középiskolában

  A nagykanizsai Matematikai Tehetségekért Alapítvány évek óta kiemelt figyelmet fordít a középiskolai matematikai tehetséggondozásban felhasználható feladatgyűjtemények kiadására. Ezzel a kötettel egy új sorozatot kívánunk elindítani, amelynek darabjaival közvetlenül a középiskolai szakköri munkát, illetve az emelt szintű érettségi felkészítést és versenyfelkészítést szeretnénk támogatni.
Sokszor tapasztaljuk tanári munkánk során, hogy a geometriai feladatok megoldása mind a tanórákon, mind a versenyeken sok gondot okoz a tanulóknak. A középiskolai tananyag feldolgozása során egyre kevesebb idő marad a geometriára. Ugyanakkor a középiskolai versenyeken a geometria feladat(ok) sikeres megoldása nélkül nem lehet komolyabb eredményt elérni. A vektorok használatával, a vektoros módszerek alapos ismeretével „ötlet” hiányában is sikerrel lehet megoldani egészen nehéz geometriai problémákat. A vektoros megközelítés nagyon sok esetben rámutat továbbá az általánosítás lehetőségeire, feleslegessé teszi az esetek szétválasztását, a diszkussziót. Végül több algebrai típusfeladat is hatékonyan kezelhető vektorok segítségével. A feladatgyűjtemény mind ezekben kíván a módszerek bemutatásával segítséget nyújtani.
A könyv első részében vázlatosan összefoglaljuk a feladatok megoldásához szükséges legfontosabb elméleti ismereteket. Ezt követően előbb témakörönként, a fontosabb alkalmazási területek szerinti bontásban adunk jellemző feladatokat. Ezt követi egy 90 feladatot tartalmazó gyűjtemény, amelyben nehézség és téma szerint is igyekeztünk nagyon változatos problémákat közzé tenni. A gyűjteményt az összes feladatok megoldásai zárják.
A feldolgozás iskolai szakköri keretben, de kellő szorgalommal és induló elméleti ismeretekkel egyénileg is javasolható.
Bízunk benne, hogy gyűjteményünk 132 feladatának megoldása után az Olvasók is barátságos és hatékony eszköznek tekintik a vektorokat.

 

Méret: 20x14 cm

Oldalszám: 170 oldal

Ár: 2.000,-