Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny versenyszabályzata


<<<<< Kódlap minta >>>>>

Megoldókulcs 2024. március 23-án reggel elérhető a honlapon!

Kódot mindenki kérje el a szervező tarnártól. Ezzel lehet megnézni, hogy jól dolgozta-e fel a program az adott válaszokat, majd utána az eredményt (2024. április 10).

Kódlapnézegetés időpontja: 2024. április 4. (csütörtök) – április 8. (hétfő) 16.00 óráig lesz lehetőség. 

2024. április 8. után beérkezett reklamációkat nem fogadjuk el.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁNAK TUDNIVALÓI

  1. A verseny időpontja: 2024. március 21. (csütörtök) 10.00 óra                    Nevezési díj: 1.000 Ft/fő

   

  1. A versenyt kérjük minden iskolában úgy megrendezni, mint a többi tanulmányi versenyt, azaz mindenkinek önállóan kell dolgozni, a tanulók egymással nem beszélgethetnek. Ugyanazt, vagy majdnem ugyanazt a feladatsort író tanulók nem ülhetnek egymás mellett. (3 – 4. évfolyam, 5 - 6. évfolyam, a 7 - 8. évfolyam, a
   9 - 10. évfolyam és a 11-12. évfolyam) Az értékelésük természetesen külön történik.

   

  1. A felügyelő tanárok először a kódlapokat osszák ki, és ellenőrizzék, szükség esetén javítsák az adatokat.

   

  1. A hiányzó diákok helyett megírhatja egy másik diák a versenyt. A nevet, évfolyamot egyszerűen húzzák át úgy, hogy az eredetileg rányomtatott diák neve még látható legyen és írják fölé az új diák nevét, évfolyamát, felkészítő tanárának nevét. A tanuló kódján, kérjük semmiféle javítást, ne végezzenek. Ne írják alá a javítást, ne bélyegezzék le az iskola pecsétjével a kódlapot. A rendező kollégákat kérem, hogy ilyen esetben, a kísérőlevélben szíveskedjenek jelezni a névváltozást. Csak az általunk eredetileg kiállított kódlapot dolgozzuk fel! Nem fogadjuk el a fénymásolt kódlapokat.

   

  1. Az eredeti létszámon felüli tanulók nevezésére nincs lehetőség!

  Minden diák maga töltse ki a kódlapját, felnőtt segítséget nem vehetnek igénybe! Hívják fel a figyelmet arra, hogy a válaszlapot ne rongálják meg a diákok (felesleges vonalakat, pöttyöket ne írjanak rá, ne hajtsák össze), mert ez lehetetlenné teszi a számítógépes feldolgozást, ami esetleg a tanuló eredményének az értékelhetetlenségét vonja maga után. Kérjük, hívják fel arra is a diákok figyelmét, hogy gondosan, jól láthatóan jelöljék be a válaszokat. A kódlap csak jól fogó, jól látható (pl. feketén, vagy kéken fogó tollal) íróeszközzel tölthető ki és a jelölések nem lóghatnak ki a négyzetekből (halványan kitöltött, kilógó X-eket tartalmazó kódlapokat nem dolgoz fel a program). 
  A kisebb (2., 3. évfolyamos) diákoknak talán úgy könnyebb, ha egy nagyobb pontot raknak a helyes válasz négyzetének a közepére és nem X-et, mert, ha az X szára kinyúlik a négyzetből, akkor azt hibás válasznak számítja a feldolgozó program.

   

  1. Kérjük, hogy a verseny megkezdése előtt ismertessék a verseny pontozásának szabályait:

  2 - 4. évfolyam: 1 - 8. feladatok helyes megoldásáért 3 - 3 pont, a 9 - 16. feladatokért 4 - 4 pont, a 17 - 24. feladatokért 5 - 5 pont jár
  5 - 12. évfolyam: 1 - 10. feladatok helyes megoldásáért 3 - 3 pont, a 11 - 20. feladatokért 4 - 4 pont, a 21 - 30. feladatokért 5 - 5 pont jár.            
  A hibás válaszért a feladatra járó pontszám negyedrésze levonásra kerül, amelyik feladatra nem adott a tanuló választ azért nem kap pontot, de nem is kerül sor pontlevonásra. Az így számított pontokhoz az 5 - 12. évfolyam esetén 30 pontot, a 2 - 4. évfolyam 24 pontot hozzáadunk, (így ha valaki az összes kérdést elhibázza 0 pontos lesz az eredménye) és az így kapott érték lesz a versenyző összesített pontszáma.
   

  1. A versenyen semmilyen segédeszköz nem használható! A tanulók a feladatok megoldásához csak tollat, ceruzát, vonalzókat, körzőt, szögmérőt és üres papírt használhatnak! (Tehát zsebszámológépet, telefont nem használhatnak!)

   

  1. A feladatok megoldására 5 – 12. évfolyamig 75 perc, a 2 - 4. évfolyamig 60 perc áll a rendelkezésére, melynek mérését akkor kell elkezdeni, amikor a feltételek ismertetése befejeződött és a teremben lévő tanulók megkapták a feladatlapot.

   

  1. A rendező iskolák a versenyt követően a kitöltött kódlapokat még aznap, de legkésőbb a versenyt követő napon futárszolgálattal vagy ajánlott levélként adják fel a rendezőnek (MaTe Alapítvány, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.) A 2024. március 22 - e után feladott kódlapokat nem versenyszerű kategóriába soroljuk (a kódlapokat feldolgozzuk, de nem kerülnek be az eredménylistába). Kérjük, hogy legalább A4 - es borítékba csomagolják a kódlapokat, ne hajtsák össze kisebb borítékba. A meg nem érkezett küldeményekért nem tudunk felelősséget vállalni!

   

  1. A feladatlapokat a tanulók megtarthatják. A feladatok megoldó kulcsa (nem az eredmény) 2024. március 23-án reggel lesz elérhető az alapítvány honlapján.

   

  1. A diákok jegyezzék meg a kódlapon levő kódjukat (a kódszám rajt van az iskola összesített listáján is), mivel az összes kódlap feldolgozása után, a honlapunkon, a kódszámuk megadásával meg tudják nézni és leellenőrizhetik a gépi feldolgozás során nyert válaszaikat. Itt nem az eredmény látható, hanem azok a válaszok, amiket a diák bejelölt. Időpontja: 2024. április 4. (csütörtök) – április 8. (hétfő) 16.00 óráig lesz lehetőség. 2024. április 8. után beérkezett reklamációkat nem fogadjuk el.

   

  1. A teljes eredménylistát a zalamat.hu internetes címen láthatják, amint a feldolgozás befejeződött.
   Az eredmény-lista megnézéséhez is szükség lesz a kódszámra. Időpontja 2024. április 10. (szerda)

   

  1. Az országos eredményhirdetés Budapesten az ELTE épületében lesz megtartva.

   

  1. A versenybizottság

  Elnök: dr. Pintér Ferenc

  Tagok: Erdős Gábor Nagykanizsa, Dr. Kiss Géza Budapest, Kulman Katalin, Budapest, Róka Sándor Nyíregyháza, Szaszkó-Bogárné Eckert Bernadett Szeged, Fonyó Lajos Keszthely, Kocsis Szilveszter, Budapest, Deli Lajos Hajdúszoboszló.

   

  1. A feladatlapok a verseny napján 9.30-11.00 óráig honlapunkról letölthetők lesznek. Bejelentkezés után a nevezési felületen, az aktuális versenyt kiválasztva lesz elérhető a feladatlapokat tartalmazó tömörített fájl letöltő linkje. Minden kategória feladatsora megtalál­ható arra az esetre, ha esetleg a csomagolás során hiba merülne fel.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feladatsorok a Matematikai Tehetségekért Alapítvány tulajdonát képezik, jogvédelem alatt állnak. Ne tegyék fel semmilyen webes felületre, mert ez jogi következményeket von maga után! Ez úton arra is megkérnénk azokat, akik feltették az előző évek feladatsorait korábbiakban a világhálóra, hogy távolítsák el onnan!

   

   

  A közreműködő iskoláknak és a szervező kollégáknak HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK a segítséget.