NTP-TMV-M-20-B-0014


A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny értékelése

2020/21. tanév

 

A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 2020/21-es megrendezését nagyban segtette a Nemzeti Tehetség Program NTP-TV-M-20-B-0014 azonosítószámú pályázatán nyert támogatás és Morgan Stanley anyagi támogatása, melyek által lehetővé vált a verseny sikeres megrendezése Magyarországon annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt lényegesen lecsökkent a benevezett diákok száma. A versenyt világszerte 85 országban rendezték meg. 2020 októberében online módon rendezte a világversenyt koordináló Kangourou Sans Frontier alapítvány a verseny feladatsorainak összeállítását szolgáló 3 napos konferenciát. Ezen Erdős Gábor és Lábodi Gyöngyi vett részt, így rendelkezésünkre álltak a feladatsorok angol nyelven. Ezt követően már hagyományosan ment a munka: Erdős Gábor lefordította a feladatsorokat, nyomdakész állapotba hozta. A lektorálást 7 kolléga végezte, a munkát szintén Erdős Gábor fogta össze. 2021 januárjában a nyomdai munkát készíttettük el ezen kívül a pályázaton nyert összegből, és az iskolákhoz történő postai eljuttatást.

A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny egyfordulós, teszt verseny, melyet minden benevezett a saját iskolájában írt meg. A legfontosabb szakmai tapasztalat az volt, hogy örömmel töltött el minden diákot, hogy versenyezhetett, hogy bemehettek az iskolába. Egyébként a verseny elérte a célját, a matematika népszerűsítését, hogy minden induló sikerélményhez jusson. Utóbbit az elért pontszámok is igazolják. Sok kolléga aggódott, hogy mivel nem volt jelenléti iskolai oktatás, a diákjaikat nem tudták úgy felkészíteni, mint az előző években. Aggodalmuk alaptalan volt, a diákok megállták a helyüket, mert a verseny egyik mottója, hogy érdekes, gondolkodtató feladatok legyenek. Minden bizonnyal ez is hozzájárult a megfelelő teljesítmény eléréséhez.

Hagyományosan a 2., 3-4., 5-6, 7-8., 9-10., 11-12. évfolyamoknak voltak feladatsoraik, értékelésük évfolyamonként, iskolatípusonként külön történt, így összesen 7 általános iskolai és 13 középiskolai kategória legjobbjait, általában 1-15. helyezhettjeit díjaztuk.. A feladatsorok elsősorban érdekes, gondolkodtató, kombinatív és megfigyelő képességre épülők voltak. Ugyanakkor nem lépték át az adott évfolyam tantervi követelményeit.  Több rajzos feladat is volt minden évfolyamon, ami segítette, hogy minden induló sikerélményhez juthasson. A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése, ez egy tömegverseny. Ezt úgy érjük el, hogy a feladatok többsége nem épül a konkrét matematikai tananyagra, hanem logikus gondolkodás, kreativitás, kombinatív képesség, térlátás szükséges a megoldásukhoz. Ez alapján viszont a tehetségek kitűnnek, ettől fogva már a kollégákon múlik, hogy miként foglalkoznak a továbbiakban ezekkel a diákokkal. Mivel az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó fenntartója is az alapítványunk, a 7-11. évfolyamos, jól teljesítő diákokat meghívjuk a programba és kiemelten foglalkozunk velük.

Az eredetileg kitűzött időpontban a versenyt a járvány miatt nem lehetett megrendezni, kétszer módosítottuk az időpontot, végül 2021. május20 - án sikerült megtartani, amikor már minden iskolatípusban jelenléti oktatás volt. Mindenki számára jó időpontot nem lehetett találni. Ebben az időpontban elvileg mindenki megírhatta a versenydolgozatot, tekintettel arra, hogy addigra az érettségi vizsgák is lebonyolódtak. A lehetőséggel nem minden benevezett 12. évfolyamos diák élt, viszont a tanár kollégák nagyon ügyesek voltak és az alsóbb évfolyamokból beszerveztek helyettük diákokat, természetesen mindenki a saját évfolyamán versenyzett. Ez nekünk szervezőknek több feladatot jelentett, mert sok javítani való volt az adatbázison, de örömmel tettük a diákok érdekében. Az írás időpontja és a tanév befejezése közötti idő rövidsége miatt a budapesti díjátadó elmaradt, a díjakat még a tanév befejezése előtt postai úton juttattuk el az iskolákba diákoknak és tanároknak egyaránt. Az országos eredményhirdetéshez oklevél mellett tárgy, - és könyvjutalmat kapott 267 diák és 77 tanár.

A jelentkezők számát nagyon felülbecsültük. Optimizmusunkat az éltette, hogy 2020 nyarán úgy látszott, hogy szeptembertől jelenléti oktatás lehetséges. Sajnos a járvány közbeszólt és a jelentkezési határidő közeledtével már nem volt jelenléti oktatás, így a tanár kollégáknak nagyon nehéz volt az indulók összegyűjtése, felvitele az adatbázisba. A lehető legmesszebb kitoltuk a jelentkezési határidőt és ráerősítettünk a közösségi médiában a jelentkezés megerősítésére és így az eredeti 5000 induló helyett 19.000-et meghaladó volt a jelentkezők száma, aminek nagyon örültünk.

Nagyon bízunk abban, hogy a 2021/22-es tanév verseny rendezése már normál mederben történhet, és a megszokott módon rendezhetjük a verenyünket és nem fosztjuk meg díjazottakat az országos központi eredményhirdetéstől, mert az egy igazi ünnepe a matematikai tehetségeknek és felkészítőjüknek.