Erdős program


Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó

 

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara felismerve azt a tényt, hogy a műszaki és természettudományok iránti érdeklődés csökkenése erősen veszélyezteti a kutatók, a jól képzett mérnökök és magasan képzett oktatók utánpótlását, 2001-ben megalapította az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát. A Pannon Egyetem a program működtetését a matematikai tehetséggondozásban elkötelezett Matematikai Tehetségekért (MaTe) Alapítvánnyal közösen végzi, dr. Pintér Ferenc szakmai irányításával. A magas szintű tehetséggondozó program szakmai védnöke Dr. Tuza Zsolt, a Pannon Egyetem matematika professzora. A Pannon Egyetem az anyagi feltételek biztosítása mellett a saját honlapján biztosítja az „iskola” adminisztratív működtetését szolgáló online felületet, illetve a veszprémi foglalkozásokhoz szükséges infrastrukturális hátteret. A tehetséggondozó műhely létjogosultságát, létrehozását elsősorban az indokolta, hogy a középiskolákban a tehetséggondozás, így a matematikai tehetségek fejlesztése is, egyre több nehézségbe ütközött az utóbbi években az egyre szűkülő anyagi források miatt.

A program célja segíteni a diákokat a problémamegoldó stratégiák tervezésének, a probléma azonosításának, kiterjesztésének, vagyis a hatékony matematikai gondolkodási folyamatnak az elsajátításában. Nem rutinszerű eljárások begyakorlása, hanem a kreativitás fejlesztése, a csoportban való munkálkodás áll a középpontban. Nagy hangsúly van a szakmai versenyekre történő felkészítésen, ami a motiválásnak, a tanulói teljesítmény fokozásának, a tehetség­gon­dozásnak meghatározó eszköze. Tanulóink rendszeresen részt vesznek és kiemelkedő teljesítményt érnek el a különböző matematika és természettudományos szakmai versenyeken. A versenyeken való részvétellel a koncentrált teljesítményre való képesség, az együttműködő versengés képességének fejlesztése a cél.

Küldetésünknek tekintjük, hogy a hátrányosabb térségben élő, vagy hátrányos helyzetű tehetséges diákokat is bevonjuk tehetséggondozó programunkba. Ezt a gimnáziumok és technikumok hálózatba szervezésével, az Erdős műhely, mint „bázis iskola” hálózatának kiépítésével szeretnénk elérni.

Az akkreditált kiváló és nemzetközi tehetségpont címet elnyert „iskola” modellértékű, mert országosan egyedülálló hálózati rendszerrel és komplex tehetséggondozó programmal rendelkezik. A MaTe Alapítvány által kialakított struktúra országosan is egyedülálló modell, mivel az óvodai korosztálynak szóló motivációs tevékenységtől indulva, a "matematika-tudós" képzésig kiépült a rendszer. A tehetséggondozás eredményességét a diákok országos és nemzetközi versenyeken elért kiemelt helyezései, sikeres egyetemi tanulmányaik igazolják.

A program sikerét igazolja az is, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány­egyetem is átvette a programot, amellyel különleges lehetőséget biztosíthatunk az erdélyi magyar diákoknak, ahol a tehetséggondozó szakemberek mentori feladatokat is vállaltak.

A bentlakásos hétvégi tréningeket 6-6 hétvégén Veszprémben tartjuk szoros szakmai kapcsolatban az egyetemmel. A 2022/23-as tanévben bízunk a jelenléti oktatás lehető­sé­gében, de ha a járványhelyzet miatti rendelkezések ezt nem teszik lehetővé, akkor hasonlóan az előző tanévekhez a foglalkozásokat online-módon szervezzük és tartjuk meg. Ez ugyan nem egyenértékű a személyesen megtartott foglalkozásokkal, de semmit nem adtunk fel szakmai elképzeléseinkből.
Egy-egy hétvégén hét 90 perces (14 iskolai tanóra) matematikai foglalkozásokon kiscsoportokban az erős oldal fejlesztése folyik (a matematikai kompetenciák fejlesztése), míg a fennmaradó időben a szabadidős programokkal személyiségfejlesztés és ismeretbővítés történik. Szerves része a programnak a „sikeres emberek” sorozat, ahol neves tudósok, gazdasági szakemberek mutatják be életpályájukat, munkájukat. Cél, hogy a fiatalok pályaválasztásukhoz segítséget kapjanak, felkeltsük az érdeklődést a műszaki pályák iránt, és a tehetségek motiváltak legyenek a kutatói pályára, illetve lássák a példákból, hogy a tehetség kiteljesedése csak mély elkötelezettséggel és kitartó munkával érhető el. További cél, hogy a diák sikerélményhez jusson, kapcsolatokat alakítson ki hasonló érdeklődésű tanulókkal, és tanuljon meg nem hagyományos közösségben dolgozni. A modern versenyképes gazdaságban előtérbe kerülnek a kooperációval, a kritikai gondolkodással, az információk hatékony feldolgozásával kapcsolatos készségek, valamint egyre fontosabbá váltak napjainkra az együttműködési képesség, alkalmazkodóképesség, kommunikációs képesség, információk hatékony megszerzése és feldolgozása, a képzelőerő, a megszokottól eltérő látásmód.

Újszerű eleme a tehetséggondozó programnak, hogy a nyitott, érdeklődő pedagógus kollégák bármikor hospitálhatnak egy – egy hétvégén, és tanulmányozhatják a műhelyben folyó munkát. Az oktató munka sikerének kulcsa a tehetséggondozásban, versenyre való felkészítésben évtizedes tapasztalattal rendelkező, kiváló kvalitású tehetségfejlesztő pedagógusokban és szakemberekben rejlik. Sikerült olyan tanárokat megnyerni a tehetséggondozás ügyének, akik szakmailag kiválóak, és emberileg is példaként állnak diákjaik előtt, akik elkötelezettek a szakmájuk iránt, nagy tapasztalattal rendelkeznek a matematikai tehetséggondozásban, versenyeztetésben és élményt jelent nekik a legtehetsé­ge­sebbekkel való foglalkozás. Munkájukat több, a matematika oktatásában elérhető legmaga­sabb díjjal ismerték el. Nyolcan Rátz Tanár Úr Életmű Díjjal, ketten a Tehetség Szolgálatáért Életmű Díjjal rendelkeznek, és minden tehetséggondozó megkapta a Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért Díjat, és a Beke Manó díjat. A tehetséggondozó szakemberek munkáját a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a Tehetségek Szolgálatáért Közösségi Díjjal ismerte el. Ezzel a díjjal a fiatal tehetségek felkarolásában önzetlen, és igen eredményes tevékenységet végző közösségek munkáját ismerik el.

A működés rendje részletesen megtalálható a program honlapján:
https://erdosiskola.mik.uni-pannon.hu/ a Dokumentumok/Szabályzatok menüpontban

Jelentkezési (regisztrálási) határidő: 2022. szeptember 17.